Календар

30.07.2017 – Краен срок за приемане на участия (за пратки по пощата – пощенско клеймо на пристигане 30.07.2017);

04-06.08.2017 - Журиране;

18.08.2017 – Обявяване на резултатите;

01.09.2017 – Откриване на изложбата и награждаване в галерия "Академия" на НХА – гр. София;

31.10.2017 – Изпращане на каталози.

 

Забeлежка. Изложбата ще бъде експонирана и на други форуми. Организаторите запазват право да използват приетите творби с търговска цел за популяризиране на фотосалона.