Календар

16.09.2018 – Краен срок за приемане на участия (за пратки по пощата – пощенско клеймо на пристигане 16.09.2018);

21-23.09.2018 - Журиране;

08.10.2018 – Обявяване на резултатите;

22.10.2018 – Откриване на изложбата и награждаване в галерия "Академия" на НХА – гр. София;

20.12.2018 – Изпращане на каталози.

 

Забeлежка. Изложбата ще бъде експонирана и на други форуми. Организаторите запазват право да използват приетите творби с търговска цел за популяризиране на фотосалона.