Жури

Председател: г-н Явор Попов ф.х. (България)
Членове: г-н Николай Василев (България) –  EFIAP,

   г-жа Нели Гаврилова ф.х. (България)